obr 1

Zawieszenie zajęć


Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkoły podstawowej

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zerówka) będą funkcjonowały bez zmian.

W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nauczyciele z uczniami będą się kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego i platformy TEAMS.

Z uwagi na fakt, że sytuacja epidemiczna rozwija się bardzo dynamicznie, prosimy o regularne sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym, gdzie będziemy na bieżąco informowali Państwa o wszelkich ewentualnych zmianach.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja

 

 

                                                                                                                                Dyrektor

Iwona Kasik

obr 1