8 listopada

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej


Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.

W okresie zawieszenia zajęć, zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nauczyciele z uczniami będą się kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego i platformy TEAMS.

Od dnia 26 października szkoła zapewni opiekę świetlicową dzieciom potrzebującym – potrzebę prosimy zgłaszać przez wychowawców.

Z uwagi na fakt, że sytuacja epidemiczna rozwija się bardzo dynamicznie, prosimy o regularne sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym, gdzie będziemy na bieżąco informowali Państwa o wszelkich ewentualnych zmianach.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.

                                                                                                                                DyrektoIwona Kasik

8 listopada