Festiwal Piesni Historycznej (100)

XIV edycja Powiatowego Festiwalu Pieśni Legionowej i Historycznej


Dziewięć szkół podstawowych wzięło udział w XIV Powiatowym Festiwalu Pieśni Legionowej i Historycznej, który odbył się w Godzieszach Wielkich. W kategorii chórów pierwsze miejsce zajęła  nasza szkoła.Festiwal tradycyjnie odbył się pod honorowym patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Godziesze Wielkie Józefa Podłużnego. Jego nadrzędnym celem jest krzewienie wartości patriotycznych wśród młodych pokoleń: rozbudzanie miłości do Ojczyzny, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, a także popularyzacja pieśni patriotycznej i historycznej.

Festiwal Piesni Historycznej (100)