samorzad 2017 072

Wybory do Samorządu Szkolnego


 

„W samorządzie nie ma kierowników i podwładnych. Samorząd, który nie przynosi korzyści wszystkim – nie jest samorządem”

 Dnia 14.09.2017r. odbyły się  w naszej szkole wybory do Samorządu.  Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Opiekunem uczniów jest pani Agnieszka Rosiak.  Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,  w jego skład  weszły  osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności:

Przewodniczący: Eliza Dziwińska

Zastępca przewodniczącego: Anita Jasińska

Skarbnik: Weronika Nawrocka

Sekretarz: Aleksandra Całka     

Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w realizacji planów.

samorzad 2017 072