sztandar logo

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków


W dniu  05. 02. 2018r.  Rada Gminy,  przychylając się do wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  oraz Samorządu Uczniowskiego, podjęła Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej imienia „Polskich Olimpijczyków”.Zostało opracowane logo szkoły, jego autorem jest Wiktor Kopyciński.

sztandar logo