slub2018

Ślubowanie klasy pierwszej


28 września 2018 roku był wyjątkowym dniem dla pierwszaków, którzy złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej  im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej. Pierwszaki zostały wprowadzone przez swoją wychowawczynie panią Renatę Łaska  do  sali gimnastycznej, w której zebrani byli rodzice i zaproszeni goście. Wszystkich zebranych serdecznie przywitały uczennice klasy VII  Karolina i Julia -  prowadzące całą uroczystość. W części artystycznej uczennice i uczniowie klas pierwszych zaprezentowali przygotowany program artystyczny: wiersze i piosenki, w których żegnali lata przedszkolne i opowiadali o początkach nowego szkolnego życia. Dzieci udowodniły, że na miano uczniów w pełni zasługują.    Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi i uczciwymi, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, szanować swoich nauczycieli, rodziców i kolegów, uczyć się tego co piękne i kochać swoją Ojczyznę. Po ślubowaniu pan dyrektor Wiesław Kopyciński  pasował pierwszaków na uczniów. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru głos zabrał pan dyrektor, skierował wiele ciepłych słów do pierwszoklasistów. Najmłodszym uczniom życzył samych sukcesów w edukacji szkolnej.

slub2018