slubowanie klas 1_1

Ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum 2016


Dnia 30 września 2016 roku w Gimnazjum w Woli Droszewskiej odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W tym szczególnym dniu uczniom towarzyszyli nauczyciele, rodzice i koledzy. Pasowania na gimnazjalistów dokonał Dyrektor Wiesław Kopyciński. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców.
W pierwszej części ceremonii „pierwszaki” złożyli uroczystą przysięgę:

„My, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Woli Droszewskiej
uroczyście ślubujemy:
Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły.
Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny
Troszczyć się o mienie, porządek i bezpieczeństwo w szkole.
Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
Przeciwstawiać się wszelkim przejawom wulgarności oraz brutalności
Nauczycieli szanować za wiedzę, którą nam  przekazują
Kochać naszą ojczyznę, służyć jej codziennym prawym postępowaniem.
Na honor oświadczamy, że tego ślubowania dochowamy!
Ślubujemy!

W drugiej części uroczystości pasowani uczniowie musieli wykazać się wiadomościami, które każdy pełnoprawny uczeń gimnazjum posiadać powinien. Mieli do wykonania zadania symbolizujące codzienne życie gimnazjalisty. Tutaj obie klasy zajęły równolegle, pierwsze miejsce.
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy samych sukcesów w nauce, konsekwencji w rozwijaniu zdolności oraz optymizmu i wiary we własne możliwości.

slubowanie klas 1_1 slubowanie klas 1_2