Maja zielonka

” POETYCKIE DROGOWSKAZY


29.04.2019 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich odbył się III Gminny Konkurs  Recytatorski  dla klas IV- VIII. Brały w nim udział uczennice  naszej szkoły wytypowane uprzednio przez swoich nauczycieli języka polskiego. Celem konkursu było pogłębianie wśród uczniów znajomości poetyckiej twórczości Marii Konopnickiej oraz poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowiek. Nasza uczennica Maja Dziwińska z klasy IV zajęła pierwsze miejsce, Natalia Krymarys otrzymała wyróżnienie,  a  Malwina Stysiak  i Katarzyna Kostera dostały podziękowania.Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Maja zielonka