Nauczyciele


Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej
– Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 2020/2021

L.p. Nazwisko i imię Poziom wykształcenia Stanowisko Nauczane przedmioty
1. Kasik Iwona wyższe mgr  dyrektor  matematyka, fizyka
2. Ławniczak Ewa wyższe mgr nauczyciel  matematyka,chemia
3. Bijak Agata wyższe mgr nauczyciel  wych.kl I-nauczanie indywidualne, przyroda
4. Dzięcielska Elżbieta licencjat nauczyciel - nauczyciel wspomagający
5. Dziwińska Ewelina wyższe mgr nauczyciel - język polski- wych. kl.IV ,pedagog
6. Filipiak Magdalena wyższe mgr nauczyciel - język angielski- nauczanie indywidualne-wych.kl VII
7. Frątczak Izabela wyższe mgr nauczyciel -wych II
8.  Sylwia Gałązka  wyższe mgr  nauczyciel  - wych. „O”
9. Kopycińska Danuta wyższe mgr nauczyciel - biologia , geografia, wdżwr
10. Kulawinek Jadwiga wyższe mgr nauczyciel - religia
11. Żaneta Strzelec wyższe mgr nauczyciel -  język niemiecki
12. Łaska Renata wyższe mgr nauczyciel - kl. III- nauczanie indywidualne
13. Molka Justyna wyższe mgr nauczyciel - wychowanie fizyczne
14. Piechota Maria wyższe mgr nauczyciel -
15. Przepiórka Joanna wyższe mgr nauczyciel - biblioteka, matematyka, nauczanie indywidualne
16. Rosiak Agnieszka wyższe mgr nauczyciel - język polski,-nauczanie indywidualne- wych. kl VIII logopedia.
17. Szmaj Elżbieta wyższe mgr nauczyciel - historia, j.angielski, wych.kl.V, dor. zawodowe
18. Woszczek Jacek wyższe mgr nauczyciel - plastyka- muzyka-zajęcia komputerowe- zajęcia techniczne,wos,edb