Nauczyciele


Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej
– Przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

1. mgr Leśniewicz Ewelina – nauczyciel- wychowanie przedszkolne

2.mgr Anna Piotrowska – nauczyciel – wychowanie przedszkolne

3.mgr Wioletta Wilczyńska – Olejnik – nauczyciel- wychowanie przedszkolne

4.mgr Aleksandra Strzyż -nauczyciel – wychowanie przedszkolne

5.mgr Jadwiga Kulawinek -nauczyciel -religia

6.mgr Elżbieta Szmaj – nauczyciel – język angielski

7.mgr Ewelina Dziwińska – pedagog

8. mgr Agnieszka Rosiak – logopeda