nauczyciel 2019 011

„Nauczyciel dobrze wie, jak wesoło uczyć się”


Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty, Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 14 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy  obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Iwona Kasik, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła nagrody wyróżnionym pracownikom szkoły.W części artystycznej  uczniowie  pod kierunkiem pani Agnieszki Rosiak tańcem, śpiewem i występem kabaretowym wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów i pracowników obsługi.Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty.