logope

Logopedia w naszej szkole


Drodzy Rodzice!

  Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega               w indywidualnym rytm. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność  i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Cele i zadania terapii logopedycznej

1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń              w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

5. Usprawnianie techniki czytania i pisania.

6. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie uczniowie klas 0-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.
Opieką logopedyczną w przeważającej większości objęci są uczniowie z dyslalią głoskową jednoraką bądź wieloraką. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne.
Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.

Droga Mamo, Drogi Tato!

Jeżeli Wasze dziecko ma problemy z wymową pamiętajcie, że nie wystarczą same ćwiczenia u logopedy. Bez Waszego zaangażowania każda terapia skazana jest na porażkę.

Wystarczy trochę chęci i 10 – 15 minut dziennie na ćwiczenia.

Ustawienie aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 roku życia  i w tym okresie korygowanie wad wymowy przebiega bez większych stresów i problemów. Później w terapię logopedyczną trzeba włożyć dużo więcej wysiłku.

Im wcześniej zaburzenia mowy zostaną wykryte i ustalony zostanie tok postępowania, tym terapia będzie skuteczniejsza.Pozwólcie robić dziecku miny przed lustrem – ćwiczcie język, wargi i żuchwę.Bądźcie cierpliwi i opanowani. Terapia logopedyczna musi potrwać. Na efekty trzeba będzie poczekać, ale na pewno przyjdą.Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię, ale daje też dziecku poczucie pewności i wiary we własne możliwości.Bądźcie wyczuleni na wymowę Waszego dziecka wszędzie, nie tylko podczas terapii.Nie korygujcie wymowy dziecka przy kimś.Ćwiczyć można wszędzie: w domu, samochodzie, na spacerze  i podczas każdej okazji: mycie rąk, układanie zabawek…Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby czy złego samopoczucia.Czytajcie dziecku krótkie wierszyki, rymowanki i powtarzajcie je  z nim.Pamiętajcie: czas przeznaczony na ćwiczenia logopedyczne jest Waszym wspólnie spędzonym czasem i poświęcacie Go swojemu, najukochańszemu dziecku!

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Przed lustrem ćwiczymy nasze buzie i języki, aby pięknie mówiły. Pani logopeda często opowiada zabawne bajki logopedyczne, np. o przygodach Języczka Wędrowniczka.

logope