przyroda

Lekcja inna niż wszystkie


25.05.2017 roku klasa VI zaprosiła nauczycieli i kolegów z młodszej klasy na lekcję przyrody.Na lekcji tej uczniowie przedstawili swoje projekty edukacyjne w postaci prezentacji multimedialnej.Podczas realizacji projektów większość uczniów wykazała się dużym zaangażowaniem  i kreatywnością.Opiekunem uczniów była pani Danuta Kopycińska.

przyroda