projekt

Książka wczoraj i dziś


Projekt edukacyjny z j. polskiego pt: „Książka wczoraj i dziś. Przedstawiamy historię dzieł pisanych”
Projekt był realizowany w terminie: 27. 02. 2017 – 25. 05. 2017 r. przez zespół uczniów klasy trzeciej naszego gimnazjum w składzie: Marcin Matczak, Piotr Molka, Bartłomiej Rajca. Opiekę nad jego realizacją sprawowała mgr Marzena Kulawinek.
Celem projektu było: Poszerzenie wiedzy na temat książki – jej powstania, rozwoju, historii, teraźniejszości i przyszłości. Wykształcenie umiejętności dostrzegania uniwersalnych wartości wpisanych w dzieła pisane. Udoskonalenie techniki pisania opowiadania, rozprawki, listu, sprawozdania, bajki, zaproszenia oraz ogłoszenia.
Uczniowie przygotowali gazetki ścienne na temat historii dzieł pisanych, plansze z przysłowiami i sentencjami o książkach, zrobili prezentację multimedialną na temat: „Książka wczoraj i dziś”, zredagowali wypracowania związane z tematyką dotyczącą książek i czytelnictwa: list, rozprawkę, opowiadanie, zaproszenie, opis, bajkę. Umieścili je na plakatach.
Uczestnicy projektu aktywnie i systematycznie realizowali wszystkie postawione im zadania, w rezultacie projekt edukacyjny został zrealizowany w terminie, a postawione w nim cele osiągnięte.
Prezentacja projektu odbyła się w terminie: 25. 05. 2017 r. – 20. 06. 2017 w klasie nr 3 i w bibliotece szkolnej, w Gimnazjum w Woli Droszewskiej.projekt