gos

Konkurs -Bezpieczeństwo w Gospodarstwie Rolnym


W związku z ogłoszeniem konkursu, Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród uczniów: II Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadaniem konkursowym uczestnika jest  ułożenie rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Prace konkursowe wraz  z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu należy przesłać do 09.04.2021r. na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl lub poczta tradycyjną na adres: KRUS Biuro Prewencji, Al.Niepodległości 190, 00-608 Warszawa. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz plakat.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy. Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Kierownik PT KRUS w Kaliszu

Plakat II konkurs rymowankigos

Regulamin Rymowanka