etniczne

Ciekawa lekcja geografii


22 listopada uczniowie  klas trzecich zaprezentowali na lekcji geografii społeczności etniczne naszego kraju.Wykazali się przy tym niezwykłą kreatywnością.Nauczycielem przedmiotu jest pani Danuta Kopycińska.

etniczne