edukacja

„Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto”


„Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto,
by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy,
Nauczyciel to potrafi,bez wyjątku, aż do piątku
no a za to od nas szóstka się należy!”

Dnia 12.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej odbyła się akademia  z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych nauczycieli emerytów.Przedstawienie przygotowali uczniowie  pod kierunkiem pani Marzeny Kulawinek i pana Jacka Woszczka. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym.  Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud w  pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Wiele ciepłych słów  popłynęło z ust przewodniczącej Rady Rodziców pani Agnieszki Wawrzyniak, która podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za trud i pracę oraz wręczyła piękny kosz kwiatów.   Na zakończenie akademii głos zabrał Pan Dyrektor Wiesław Kopyciński, który podziękował za  zaangażowanie  oraz  wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i Nagrodę Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

edukacja