Archiwum dnia: 26 kwietnia 2019


INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWOZDAŃ Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej (§ 34 ust.9 rozporządzenia) informuje się, iż sprawozdania finansowe za 2018 rok Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie pod linkiem: http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego1/szkoly.html  

Sprawozdania