tablica

100-lecie Szkoły w Woli Droszewskiej


Stulecie oraz nadanie imienia szkole  to wspaniała okazja, aby w uroczystej atmosferze przypomnieć sobie historię placówki, oraz doznać ogromnego wzruszenia, które zapamiętamy na długo. 25 maja 2018 roku  wspaniały jubileusz obchodziła społeczność Szkoły w Woli Droszewskiej. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, absolwenci, byli i obecni pracownicy szkoły, rodzice, a także zaproszeni goście zgromadzili się, by świętować.  Główna część oficjalnych uroczystości, rozpoczęła się na Sali OSP w Woli Droszewskiej     i była prowadzona przez pana dyrektora Wiesława Kopycinskiego. Na samym początku  nastąpiło powitanie przybyłych gości. Pan Dyrektor, otwierając tę część uroczystości nie zapomniał także   o tych, którzy odeszli,  prosił o minutę ciszy dla uczczenia Ich pamięci.  Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy pani Mirosława Kobyłka, która odczytała Akt Nadania  Szkole  Imienia Polskich Olimpijczyków. Po niej przemówienie wygłosili  Starosta Kaliski  pan Krzysztof Nosal, Przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Kaliszu pani  Magdalena Grzelińska, oraz Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego pan Lucjusz Wasilewski, który w swoim wystąpieniu podkreślił wysokie wyniki, jakie osiągała i osiąga placówka w sporcie. Na koniec zabrał głos Wójt Gminy Godziesze Wielkie pan Józef Podłużny. Nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych na ręce pana Dyrektora W. Kopycinskiego do Rady Rodziców. Kolejnym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru. Uczniowie zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią.   Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część nieoficjalna, czyli program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Przedstawienie przeniosło uczestników w czasy odległe, kiedy to placówka zaczynała swoje istnienie. Krótkie scenki z poszczególnych dziesięcioleci życia szkoły obrazowane piosenkami z tamtych lat ukazały zebranym gościom jej 100 letnią historię. Uczniowie zaprezentowali też swój dorobek artystyczny. Nie zabrakło pokazów tańca towarzyskiego, hip hopu czy występów solowych.

Na koniec części oficjalnej pan Dyrektor złożył szczególne podziękowania panu Krzysztofowi Nosalowi, złożył również podziękowania wszystkim przybyłym gościom  za uświetnienie swoją obecnością tej uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej obchodów uczestnicy przemaszerowali do szkoły. Przed wejściem do budynku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, upamiętniającej stuletnią rocznicę powstania placówki,  którego dokonali: Wójt gminy Godziesze Wielkie pan Józef Podłużny, była dyrektor szkoły, pani Teresa Lipczyńska, Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Eliza Dziwińska oraz sołtys wsi Wola Droszewska pani Zofia Łaźniak.

Następnie na gości w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej czekał wyśmienity poczęstunek. Mieli oni również  okazję obejrzeć okolicznościową wystawę poświęconą historii szkoły i jej osiągnięciom oraz wystawę poświęconą  naszym patronom- Polskim Olimpijczykom,  przyjrzeć się gazetkom ściennym nawiązującym tematycznie do działalności szkoły oraz pracom plastycznym uczniów.

Tego dnia na placu przed szkołą nie zabrakło tez atrakcji dla dzieci w postaci dmuchanych zamków i zjeżdżalni, dorośli zaś mogli przysłuchiwać się i  brać udział   w występach artystycznych i wokalnych naszych uczniów oraz zespołu Piano Song z Kalisza. Aby zintegrować wokół jubileuszu jak największą liczbę osób związanych ze szkołą oraz nadać imprezie odpowiednią rangę swoim występem uroczystość w Woli Droszewskiej uświetnił  zespół Bayer Full oraz pokaz sztucznych ogni.   Wszyscy w szampańskich humorach bawili się do późnych godzin nocnych. 25 maja 2018 r. na długo zostanie w pamięci i w sercach osób, które wzięły udział   w tym  wydarzeniu.

tablica