Samorząd Uczniowski


Radę Samorządu Uczniowskiego  tworzą:

Przewodniczący – Nikodem Kościelak

Z-ca przew. – Anna Kij

Skarbnik- Zosia Jarosik