Samorząd Uczniowski


Radę Samorządu Uczniowskiego  tworzą:

Przewodnicząca – Natalia Krymarys

Z-ca przew. – Wiktor Wyborny

Skarbnik- Zosia Jarosik