zarz

,, Program dla szkół”


Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do dotychczasowej współpracy w zakresie realizacji „Programu dla szkół” oraz mając na uwadze nałożone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, a w konsekwencji czasowe ich zamknięcie w związku obecną sytuacją epidemiczną
przekazujemy Państwu List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”.
W przygotowanej informacji przypominamy rodzicom o wprowadzonych zmianach w realizacji „Programu dla szkół” w związku obecną sytuacją epidemiczną.
Z poważaniem
Departament Wspierania Konsumpcji
Krajowy Ośrodek Wspierania Konsumpcji
zarz