Ilość dzieci i oddziałów


Rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Przedszkole

3

38

Szkoła Podstawowa

8

128