Drukowanie

Aktywny powrót do szkoły


Aktywny powrót do szkoły

W marcu br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, wspólnie z rektorem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Bartoszem Molikiem ogłosili projekt „Aktywny powrót do szkoły”, czyli kompleksowy program wsparcia uczniów po pandemii w powrocie do pełnej sprawności fizycznej.

W naszej szkole już  rozpoczęliśmy zajęcia  z programuDrukowanie

„WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”.

Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Sport Kluby

 Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy wzięli udział w I etapie projektu ,zdobyli certyfikat

oraz zgłosili uczniów do Sport Klubów, czyli do II etapu programu „WF z AWF”.

Zajęcia w ramach Sport Klubów skierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Sport Kluby to dodatkowe nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe, których celem jest:

  • aktywizacja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, która umożliwi poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji w czasie epidemii SARS-CoV;
  • przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci oraz młodzieży. Będzie podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Zapraszamy wszystkich uczniów i życzymy udanej zabawy na zajęciach.