Maja zielonka
29.05.2019 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich odbył się III Gminny Konkurs  Recytatorski  dla klas IV- VIII. Brały w nim udział uczennice  naszej szkoły wytypowane uprzednio przez swoich nauczycieli języka polskiego. Celem konkursu było pogłębianie wśród uczniów znajomości poetyckiej twórczości Marii Konopnickiej oraz poszukiwanie literackich wzorców i […]

” POETYCKIE DROGOWSKAZY


INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWOZDAŃ Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej (§ 34 ust.9 rozporządzenia) informuje się, iż sprawozdania finansowe za 2018 rok Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie pod linkiem: http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego1/szkoly.html  

SprawozdaniaWiemy już, że od soboty strajk zostanie zawieszony. W poniedziałek i wtorek lekcje odbędą się zgodnie z obowiązującym planem. Przypominamy, że według organizacji roku szkolnego 2018/2019  od 1  do 3 maja są dniami wolnymi. Spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się 30 kwietnia 2019 roku. klasy O-VII godzina   16.00 klasy […]

Drodzy Rodzice!


    Szanowni Państwo!  Nadal w naszej szkole trwa akcja strajkowa. W związku z tym wywiadówki nie mogą się odbyć w wyznaczonym wcześniej terminie. Zwracam się z serdeczną prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji. O nowym terminie wywiadówek zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub przez wychowawców. Z […]

Wywiadówka


Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice! Informacja z dnia 23 kwietnia 2019 r. Informuję, że w dalszym ciągu w naszej szkole i przedszkolu trwa akcja strajkowa prowadzona przez większość nauczycieli. W związku z powyższym od jutra, w szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów ze szkoły i dzieci z […]

Szanowni Państwo!